Voorzorgsmaatregelen vanwege Coronavirus

Door Peter Kuipers,

Voorzorgsmaatregelen vanwege Coronavirus

Geachte klant,


Ook in deze tijd willen wij graag zo goed mogelijk zorg verlenen aan uw huisdier. Maar tegelijk willen wij de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk voorkomen.
Daarom willen wij u vragen u te houden aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Per dier slechts 1 eigenaar mee op consult.

- Heeft u zelf symptomen zoals keelpijn, hoesten, verkoudheid of koorts, dan vragen wij u onze kliniek niet te bezoeken. Als uw dier ziek is en een afspraak noodzakelijk is, laat dan iemand anders met uw dier langskomen.

- Bij binnenkomst de handen desinfecteren in de hal.

- Houdt u binnen de kliniek een gepaste afstand (1,5 meter) tot ons personeel en andere diereigenaren.

- Er zijn voorlopig geen inloopspreekuren meer. Wij werken uitsluitend op afspraak. Wij plannen de afspraken ruimer dan normaal, om te voorkomen dat u moet wachten.
Op zaterdagochtend is er voorlopig geen spreekuur.

- Wilt u voer of medicatie komen halen? Bel dan vooraf zodat wij het klaar kunnen zetten en u zo kort mogelijk binnen hoeft te zijn.


Zolang het mogelijk is kunt u nog voor alle normale behandelingen bij ons terecht. Mochten de omstandigheden dit niet meer toelaten (bv door ziekte van personeel of strengere regels) dan geven wij prioriteit aan de behandeling van zieke dieren.


Met dank voor uw medewerking,

Alle medewerkers van Dierenkliniek Slotzicht